Η Eldom διαθέτει άρτια εξοπλισμένο κέντρο λήψεως σημάτων με τεχνολογία πρωτόγνωρη για τον ελληνικό χώρο. Ο σταθμός λειτουργεί από προσωπικό με μεγάλη εμπειρία και ειδική εκπαίδευση, με δυνατότητα παρακολούθησης On-line εγκαταστάσεων υψίστης ασφαλείας και διάθεση Ψηφιακών Κεντρικών Σταθμών λήψεως σημάτων, με μετάδοση δεδομένων, ήχου και εικόνας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαθέτουμε πλήρως εξειδικευμένους τεχνικούς με γνώση της τελευταίας πληροφορικής και τεχνολογίας ώστε να ικανοποιούμε και τον πιο απαιτητικό συνεργάτη. Οι τεχνικοί μας έχουν την απαιτούμενητεχνογνωσίαγια να παρέχουν λύσεις σε κάθε πιθανό τεχνικό πρόβλημα.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:

Η εταιρεία μας σας διευκολύνει σε περίπτωση μεταφοράς συστημάτων από άλλο κέντρο λήψεως σημάτων, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου την επανεγκατάσταση του συστήματος του πελάτη στο κέντρο λήψεως σημάτων μας. Επιπλέον, εάν κάποιος πελάτης σας έχει υπόλοιπο έως και 3 μήνες μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του σε προηγούμενη εταιρεία, η Eldom δεν χρεώνει της υπηρεσίες της για το χρονικό αυτό διάστημα.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ:

Για τους πελάτες που είναι στην πραγματικότητα συνεργάτες έχουμε τις ανταγωνιστικότερες τιμές.